0212 412 7 777
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

WhatsApp : 0531 682 60 91

WhatsApp : 0531 682 60 91

ÜCRETSİZ HESAP AÇILIŞI

RİSK ALMADAN DENEME HESABINI KULLANABİLİRSİNİZ

Zarar Olasılığınız

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28’inci maddesi gereğince; işbu “Yasal Bilgiler” dokümanı hazırlanmış olup, doğrudan bilgilendirmelerin yanı sıra, Ekspres Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesindeki ilgili linkler vasıtasıyla da gerekli yönlendirmeler yer almaktadır.

1 Ocak – 31 Mart 2017
1 Kâr Edenler %30.22
2 Zarar Edenler %69.78
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca kârda ve zararda müşteri hesaplarının oransal dağılımı, 3’er aylık dönemler halinde burada yayımlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalar, 3’er aylık dönemler halinde burada yayımlanacaktır.

1 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında reddedilen emirlerin tüm emirlere oranı %0,06 olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında yatırımcı şikayeti alınmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edilip, haftalık olarak yayınlanmaktadır. Ekspres Yatırım’a ait fiyat serilerini ve sapmalarını aşağıdaki linkte inceleyebilirsiniz.

17 Nisan - 21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

13 Mart - 19 Mart 2017 Fiyat Bilgileri