0212 412 7 777
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

WhatsApp : 0531 682 60 91

WhatsApp : 0531 682 60 91

ÜCRETSİZ HESAP AÇILIŞI

RİSK ALMADAN DENEME HESABINI KULLANABİLİRSİNİZ

Hesap İşlemleri

Para Güvenliği

Aracı kurumumuz müşterilerimizin tüm nakit yatırma ve çekme işlemlerini sadece bankalar kanalı ile gerçekleştirir. Elden nakit yatırma ve çekme işlem talepleri kabul edilmemektedir.

Müşteri teminatları müşteri adına Takasbank nezdinde tutulur. Kurumumuzda açılan hesaplar, aynı müşteri şifresi ile yatırımcılarımız tarafındanTakasbank bünyesinden de kontrol edilebilmektedir.

06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 82. maddesinde "Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde yatırımcıları tazmin kararı alır. Bu karar, durumun tespitinden itibaren üç ay içinde alınır. Kurulun, bu Kanun kapsamındaki tedbir yetkileri saklıdır." denmektedir. Kanun 82. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tazmin kararı alacağı düzenlenmiş olup, Kanun'un 83, 84 ve 85'inci maddelerinde Yatırımcı Tazmin Merkezi, Tazminin kapsamı ve Tazmin süreci detayları yer almaktadır.

Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları, bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına sahiptir.

Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Kanun'un 106'ncı ve 107'nci maddelerinde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durur.

Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı Yüzbin Türk Lirasıdır. Bu tutar 01.01.2014 tarihinden itibaren her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. SPK'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından toplam tazmin tutarı beş katına kadar artırılabilir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar.

Yatırımcılar tazmin taleplerini YTM'ye yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar.