0212 412 7 777
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

WhatsApp : 0531 682 60 91

WhatsApp : 0531 682 60 91

ÜCRETSİZ HESAP AÇILIŞI

RİSK ALMADAN DENEME HESABINI KULLANABİLİRSİNİZ

Uyuşmazlık Bildirim Sistemi

Uyuşmazlık Bildirim Sistemi

Uyuşmazlıkların Çözümü hakkında bilgilendirme.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere TSPB bünyesinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kurulmuştur.

Tarafımıza ilettiğiniz şikayet başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.